All posts by: admin

Quy trình sản xuất cồn

by in Bài viêt, Tìm hiểu 17 Tháng Mười, 2018

Trong số các nguyên liệu thế hệ thứ nhất chứa tinh bột và đường, sắn là sản phẩm có tỷ suất thu hồi etanol vào loại cao nhất. Chính vì vậy, sắn được sử dụng cho sản xuất ethanol trong nước và xuất khẩu với số lượng ngày càng tăng trong những năm gần đây. […]

Cồn là gì ?

by in Bài viêt, Tìm hiểu 15 Tháng Mười, 2018

Cồn là một hợp chất hữu cơ , nằm trong dãy đồng đẳng của rượu , là một chất phổ biến được sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm và công nghiệp. Công thức hóa học của cồn: C2H6O hay C2H5OH. Một công thức thay thế khác là CH3-CH2-OH Tính chất + Chất không màu + Dễ cháy […]

    Gọi ngay

    Cart