Blog

Cồn là gì ?

by in Bài viêt, Tìm hiểu 15 Tháng Mười, 2018

Cồn là một hợp chất hữu cơ , nằm trong dãy đồng đẳng của rượu , là một chất phổ biến được sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm và công nghiệp.

Công thức hóa học của cồn:

C2H6O hay C2H5OH. Một công thức thay thế khác là CH3-CH2-OH

Tính chất

+ Chất không màu

+ Dễ cháy

+ Tỷ trọng  0.8 g/cm3

+ Có độ nhớt, ít bay hơi so với hợp chất hữu cơ cùng trọng lượng phân tử

+ Hóa rắn ở -114,15 độ C

+ Sôi ở 78 đô C

+ Có thể hòa tan với nước và  một số hợp chất chất hữu cơ khác với mọi tỉ lệ.

Ứng dụng

Được sử dụng trộn lẫn với xăng để tạo ra xăng E5, E10,… và nhiều tỉ lệ khác.

Được sử dụng trong các sản phẩm chống đông lạnh vì điểm đóng băng thấp.

Được sử dụng như là một dung môi dùng trong ngành công nghiệp in ấn, sơn, điện tử, dệt may, pha hương liệu công nghiệp,..

Là thành phần  quan trọng trong công nghiệp và  sử dụng để sản xuất một số hợp chất hữu cơ khác như: ethyl halogenua, ethyl ester, diethyl ether, acid acetic, ethylamin ,…

Sử dụng làm chất tẩy rửa sơn mực, dầu mỡ nhà bếp, nhiên liệu đốt …

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Gọi ngay

    Cart